Железопътно проектиране БАКФЖС  
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно сторителство
English Български
Начало
Новини
Цели
Устав
Фирми
Връзка с нас
 
 
Новини
Публикувано на: 22 Април 2016

Проект за промяна на Наредба №55 от 29 януари 2004 по инициатива на НСОИЖП съвместно с БАКФЖС
НСОИЖП съвместно с БАКФЖС пое инициатива за привеждане наНАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 18 от 05.03.2004 г.)“ към съвременните изисквания на железопътното строителство и за съответствие с необходимостта от постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Проект на променената наредба може да изтеглите от тук.


Публикувано на: 17 Юли 2015

Нови моменти в Европейското финансиране на транспорта
На 29 Април 2015 г. към Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, инж. Кристиана Чакърова направи презентация на тема: "Нови моменти в европейското  финансиране на транспорта". Самата презентация на г-жа Чакърова може да се изтегли от тук.


Публикувано на: 26 Септември 2014

Избор на Нов Управителен съвет и допълнения в устава на Асоциацията
Поради изтичане на два последователни мандата като председател на Асоциацията г-н Тома Йоцов бе освободен от поста председател на УС на БАКФЖС. Освободен бе и стария УС на БАКФЖС.
Избран бе нов Управителен съвет за следващия двугодишен мандат. Общото събрание определи за членове на УС Севдалин Вълнаров, Валентин Михайловски, Тома Йоцов, Венелин Любенов и Радослав Върбанов. За председател на Управителния съвет на БАКФЖС бе избран г-н Валентин Михайловски, а за заместник председатели Тома Йоцов и Севдалин Вълнаров.

Поради изтичане на два последователни мандата като председател на Асоциацията г-н Тома Йоцов бе освободен от поста председател на УС на БАКФЖС. Освободен бе и стария УС на БАКФЖС.

Избран бе нов Управителен съвет за следващия двугодишен мандат. Общото събрание определи за членове на УС Севдалин Вълнаров, Валентин Михайловски, Тома Йоцов, Венелин Любенов и Радослав Върбанов. За председател на Управителния съвет на БАКФЖС бе избран г-н Валентин Михайловски, а за заместник председатели Тома Йоцов и Севдалин Вълнаров.

С Решение No 7 от 26.09.2014 година Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-11 състав с председател Мария Вранеску вписа в регистъра за юридически лица с нестопанска цел по партидата на сдружение с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” следните промени:

Вписва следните изменения и допълнения на Устава, приети с протокол от 10.04.2014 год.:
  • Чл. 15 т. 9 Избира и освобождава членовете на УС, Председателя и Заместник председател/и на УС. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
  • Чл.19 (1) Председателят на УС се избира от Общото събрание, между членовете на УС, като има право да бъде преизбиран максимум за два последователни мандата със срок от 2 години за всеки мандат.

Вписва нов Управителен съвет в състав: 

Председател на УС: Валентин Петров Михайловски 
Зам. председатели на УС: Тома Любенов Йоцов и Севдалин Николов Вълнаров
Членове на УС: Венелин Ангелов Любенов и Радослав Венков Върбанов.

Сдружението се представлява от Председателя на УС Валентин Петров Михайловски и заместник председателите Тома Любенов Йоцов и Севдалин Николов Вълнаров заедно и поотделно.


Публикувано на: 11 Април 2014

ЕУРОСИГНАЛПРОЕКТ ЕООД е новата фирма членка на БАКФЖС
На Общо събрание на БАКФЖС от 10.ІV.2014 год. за член на Асоциацията бе 
приета фирма: „ЕУРОСИГНАЛПРОЕКТ” ЕООД Фирмата е създадена през 2007 г. 
с предмет на дейност: проектиране на системи за сигнализация и телекомуникации 
в областта на железопътния транспорт и Метрополитена в София. Фирмата ще бъде 
представлявана в БАКФЖС от нейния управител г-н инж.Константин Кръстев.
На Общо събрание на БАКФЖС от 10.ІV.2014 год. за член на Асоциацията бе приета фирма: „ЕУРОСИГНАЛПРОЕКТ” ЕООД. Фирмата е създадена през 2007 г. с предмет на дейност: проектиране на системи за сигнализация и телекомуникации в областта на железопътния транспорт и Метрополитена в София. ЕУРОСИГНАЛПРОЕКТ ще бъде представлявана в БАКФЖС от нейния управител г-н инж.Константин Кръстев.


Публикувано на: 12 Октомври 2012

Фирма "Тинса" ООД - член на БАКФЖС стана първият нотифициран орган за оценка на оперативна съвместимост на железопътната система на Република България с железопътната система в рамките на Европейската общност.
Основна дейност на фирмата е проверка и оценка на подсистеми „Инфраструктура”, „Енергия” и  „Контрол, управление и сигнализация” на конвенционалната железопътна система с техническите спецификации за оперативна съвместимост и аспекти: „Безопасност в железопътни тунели” и „Лица с намалена подвижност”.
От 27.11.2011 г. фирмата притежава национално разрешително, издадено от МТИТС, а на 12 юни 2012 г. е получила Разрешение от ЕК с рег. № 2387 за извършване на дейността и в страните на Общостта.

Презентация на фирма ТИНСА може да се види тук.

В екип с италианската  фирма "Рина","Тинса"  участва и е класирана на първо място в търга за оценка на съответствието на железния път на „Дунав мост 2”  между България и Румъния при Видин –Калафат.

Да им пожелаем попътен вятър!


Публикувано на: 03 Април 2012

VІІ-ма Годишна конференция - Стратегическа инфраструктура България 2012
БАКФЖС взе участие в организираната от Градът Медия Груп  и в. "Капитал" VІІ-ма Годишна конференция  "Стратегическа инфраструктура България 2012.", която се проведе на 29.03.2012 год. в София, хотел "Шератон".  Конференцията бе удостоена с личното участие на президента на Република България г-н Плевнелиев, който не само приветства присъстващите представители на бизнеса и администрацията, но и сподели интересни идей, чието реализиране би способствало за поставяне на България и София на челно място на европейската карта на свързана Европа. Правителството бе представено от министрите Томислав Дончев, Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Нона Караджова.

Инж.Севдалин Вълнаров - Зам.председател на БАКФЖС  беше Модератор на втория панел, посветен на "Реформите в железопътната инфраструктура и приоритети в развитието й за периода 2014 - 2020. Финансиране на жп проекти. Проект за географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП НКЖИ".

С доклад пред форума се представи г-н Ричард Кери - член на УС на БАКФЖС. В презентацията на г-н Ричард Кери бе показано развитието на строителните дейности  по  проекта за електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград,  както и  участието на фирмите от БАКФЖС при изграждане на съвременната  железопътна инфраструктура на България. 

 Изтегли презентацията на г-н Кери

По време на пътуването влакът достигна максималната допустима скорост от 166.5 км/ч. Виж видео материала:


Публикувано на: 23 Март 2012

БАКФЖС – съорганизатор на VІІ-мата Годишна конференция
БАКФЖС ще вземе участие  като   съорганизатор и спонсор на VІІ Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура България 2012.", която ще се проведе на 29 март 2012 год. в София, хотел Шератон. Зам.председателят на БАКФЖС инж. Севдалин Вълнаров ще бъде Модератор на панела "Реформите в железопътната инфраструктура и приоритети в развитието й за периода 2014 - 2020. Финансиране на жп проекти. Проект за географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП НКЖИ". В рамките на конференцията  БАКФЖС ще се представи с доклад на  г-н Ричард Кери- член на УС, в който ще бъде направено послание към Правителството, че бъдещето на масовия транспорт е в железницата. С презентирането на  Пловдив – Свиленград като един добър проект, ще се отчете, че от 15.02.2012 г. двама ключови партньори от Асоциацията са започнали работа по този проект: Евротранспроект ООД  с ТЕРНА (за у-ка Димитровград – Харманли) и Трансгео ООД с ПОРР (за участъка Харманли – Свиленград).

В работата на форума ще вземат  участие 20 специалисти от фирмите на БАКФЖС.


Публикувано на: 21 Март 2012

Проведено Общо отчетно изборно събрание на БАКФЖС. Избран е нов Управителен съвет.
На 20.03.2012 год. се проведе Общо отчетно изборно събрание на БАКФЖС.

В отчетния доклад на Управителния съвет бе изтъкнато, че за изтеклия отчетен период БАКФЖС продължи дейността си в посока утвърждаване приоритетността на железопътната инфраструктура и нейното развитие и модернизация.

С партньорството на БАКФЖС бяха проведени редица конференции,  форуми, семинари  и други прояви в сектор  железопътен транспорт.Продължи традицията на ползотворно сътрудничество с UEEIV (Асоциацията на европейските съюзи на железопътните инженери) и НСОИЖП, добри са контактите с НТС по транспорта и Асоциацията на строителите на релсови пътища.

БАКФЖС е постоянен институционален партньор на ежегодните  конференции, организирани от Градът Медиа Груп  и в.”Капитал” "Стратегическа инфраструктура на България", провеждани в хотел Шератон, София.

БАКФЖС е спонсор  на редица прояви между които е издаването на двутомна енциклопедия „Подвижният състав на Българските железници, период 1866-2010 г.”.

Перманентно е участието ни в отрасловия и подотраслови съвети за тристранно сътрудничество по железопътен транспорт  към МТИТС и в Комитета по наблюдение по Оперативна програма Транспорт.

Асоциацията поддържа контакти и с браншовите организации  и сдружения в сектор „Железопътен транспорт” (БОЖТ) като  целта е обединяване на усилията за съвместни действия за подобряване политиката и прилагане на добри законодателни и управленски практики в сектора.

На общото събрание бе избран нов Управителен съвет на Асоциацията. За Председател на УС на БАКФЖС бе преизбран г-н Тома Йоцов; Заместник председатели са г-н Севдалин Вълнаров и г-н Валентин Михайловски, и членове на УС г-н Илия Илиев и г-н Ричард Кери.
© БАКФЖС 2003-2015. Всички права запазени!
Bulgarian Association