железопътно строителство БАКФЖС  
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно сторителство
English Български
Начало
Новини
Цели
Устав
Фирми
Връзка с нас
 
 
Добре дошли!
Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство - БАКФЖС е основана на 10 Април 2003 гoдина.

Дейността на фирмите - членове на Асоциацията основно е свързана с проектирането, строителният надзор и научните изследвания в областта на железопътната инфраструктура. Специалистите работещи в тях са висококвалифицирани и със значителен опит в прилагането в практиката на български и чужди нормативни документи, съвременните изчислителни и оразмерителни методи, новите строителни технологии и материали.

Членове на Управителния съвет на БАКФЖС:

инж. Валентин Михайловски - председател на УС на БАКФЖС.

инж. Tома Йоцов - зам. председател.
инж. Севдалин Вълнаров - зам. председател.

инж. Венелин Любенов - член на УС.
инж. Радослав Върбанов- член на УС.
© БАКФЖС 2003-2015. Всички права запазени!