Железопътно проектиране БАКФЖС  
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно сторителство
English Български
Начало
Новини
Цели
Устав
Фирми
Връзка с нас
 
 
Цели на асоциацията
Основните цели на БАКФЖС са следните:

Да допринася за развитието на железопътната инфраструктура и транспортната система като цяло.
Да работи за повишаването на качеството на консултантската дейност и критериите за оценката й в областта на железопътното строителство.
Да представлява и защитава правата и интересите на членовете.
Да подпомага стопанската дейност на своите членове у нас и в чужбина.
Да работи за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция.


Средства за постигане на целите на асоциацията:

Предприема инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани със същността на консултантската дейност.
Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи.
Изразява становища по нормативни актове или проекти за нормативни актове, свързани с дейността на членовете й.
Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.
Съдейства за извършването на проучвания на пазарните възможности в областта на железопътното строителство в страната и чужбина, и информира своите членове.
Събира и поддържа информационни банки с правна, нормативна, икономическа, научно - техническа и друга информация, полезна за дейността на Асоциацията.
Установява връзки със сродни юридически лица с нестопанска цел.© БАКФЖС 2003-2015. Всички права запазени!
Bulgarian Association